Tái sử dụng, tạo tương lai

Chung tay bảo vệ môi trường săn thêm điểm thưởng

Chỉ có tại Hệ thống siêu thị Co.op

Thời gian: Thứ năm hàng tuần

Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, Co.opSmile, Cheers, Co.opmart SCA, HTVCo.op và Finelife

Hình thức: chương trình sẽ được thực hiện định kỳ Thứ Năm hằng tuần theo hình thức tặng điểm thưởng

Đối tượng: khách hàng Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim

Thể lệ:

  • Khách hàng Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim mua sắm trong khu tự chọn, với giá trị hóa đơn bất kỳ và có sử dụng túi môi trường Co.opmart các loại, khi thực hiện thanh toán tại quầy thu ngân sẽ tặng 10 điểm thưởng/ hóa đơn vào tài khoản thẻ của khách hàng
  • Tối đa 20 điểm thưởng/ khách hàng/ ngày

Lưu ý: vì chương trình được setup tự động tặng điểm thưởng trên hệ thống nên thể lệ tối đa 20 điểm thưởng/ ngày nhằm truyền thông đến khách hàng và hạn chế các trường hợp khách hàng tham gia với chủ đích chưa phù hợp với ý nghĩa của chương trình