Sản phẩm tặng voucher got it!

ĐẢM BẢO NHÀ CỬA VẸN TOÀN THÁNG 12 NÀY – VIỆC NHÀ NHANH GỌN, BẮT TRỌN DEAL HỜI

? Từ ngày 08/12 đến ngày 04/01/2023, khách hàng mua sắm tại Website Cooponline.vn và App Saigon Co.op sẽ có cơ hội nhận ngay Voucher Got It trị giá 50,000đ cho đơn hàng từ 459,000đ các sản phẩm hóa phẩm của Unilever (bên dưới)

? Mỗi hóa đơn nhận được tối đa 5 mã voucher Got It.

? Ngày chốt danh sách khách hàng đủ điều kiện:

Đợt 1: 15/12/2022 và ngày gửi voucher đến khách hàng chậm nhất: 25/12/2022.

Đợt 2: 04/01/2023 và ngày gửi voucher đến khách hàng chậm nhất: 15/01/2023.