Nhận ly lấp lánh khi mua Pepsi/7up

🍀 Thời gian: 26/10 – 15/11

🍀 Thể lệ: Top 100 khách hàng mua Pepsi/7up trong thời gian diễn ra chương trình sẽ nhận 01 ly lấp lánh. Tổng trị giá mua Pepsi/7up tổi thiểu từ 100,000đ trở lên.

🍀 Mỗi khách hàng chỉ nhận 01 phần quà/chương trình. Ly sẽ được giao theo địa chỉ của khách hàng sau khi kết thúc chương trình.