Ngày hội thành viên – Deal chồng Deal

Thời gian diễn ra chương trình: 09/03 – 22/03/2023

Nội dung chương trình:

1.1. Khách hàng có thẻ thành viên:

Ngoài được tích điểm dựa trên hóa đơn mua hàng thì khách hàng còn được tặng thêm điểm thưởng trong khoảng thời gian từ 09/03 – 22/03/2023 theo cơ cấu như sau:

Lưu ý: mỗi hóa đơn tối thiểu đạt mức 500.000 đồng
1.2. Áp dụng với khách hàng mới có thẻ

Khách hàng mới có thẻ thành viên và mua sắm lần đầu tại website https://cooponline.vn/ và ứng dụng SAIGON CO.OP ngoài việc được ưu đãi như ngoài được hưởng ưu đãi như mục 1.1 thì sẽ được tặng thêm 150 điểm thưởng khi có 2 hóa đơn đạt 500.000 đồng.

Một số lưu ý:

✔️ Chỉ áp dụng với đơn hàng mua sắm thành công website https://cooponline.vn/ và ứng dụng SAIGON CO.OP

✔️ Mỗi khách hàng được tặng 01 lần theo mức hoàn thành cao nhất.
✔️ Khách hàng mua hàng trên web/app có thể tham gia cùng lúc 2 chương trình.

✔️ Khách hàng cần cập nhật chính xác địa chỉ Email, số điện thoại liên lạc, thông tin mã thẻ trong tài khoản mua hàng trên website https://cooponline.vn/ để được cộng điểm vào tài khoản.

✔️ Điểm thưởng sẽ được cộng khi chương trình kết thúc chậm nhất trước ngày 31/3.