Lật hình rinh quà – Thử tài nhận diện [chỉ áp dụng Co.opXtra]

✴️ Lật hình rinh quà – Thử tài nhận diện

✴️ Thời gian:

  • Tuần 1: 10/11 – 16/11/2022.
  • Tuần 2: 17/11 – 23/11/2022.
  • Tuần 3: 24/11 – 30/11/2022

✴️ Hình thức:

  • Khách hàng đăng ký tài khoản tham gia trò chơi lật hình trên website cooponline.vn trong thời gian diễn ra chương trình theo từng tuần.
  • Top 05 khách hàng có số điểm cao nhất mỗi tuần (dựa vào thời gian chơi và số lần lật hình thấp nhất) sẽ nhật được 01 phần quà tặng từ Co.opXtra.
  • Khách hàng đến nhận quà tặng tại siêu thị Co.opXtra bất kỳ (Co.opXtra Linh Trung, Tân Phong, Vạn Hạnh, Phạm Văn Đồng và Premium)
  • Khi đến nhận quà tặng mang theo thông tin xác nhận quà tặng từ Co.opXtra.
  • Khách hàng được nhận 01 phần quà trong các quà tặng sau:

🎁 Dầu gội Head & Shoulders Bạc Hà.

🎁 Dầu gội Pantene Ngăn Rụng Tóc

🎁 Sữa tắm Romano VIP Vision

👉 Đăng ký tài khoản và cập nhật mã thẻ khách hàng trước khi tham gia trò chơi.

👉 Mỗi tài khoản chỉ nhận được 01 phần quà của chương trình.

👉 👉 👉 Bắt Đầu Ngay và chuẩn bị nhận quà nào các bạn…

Danh sách khách hàng tham gia từ 10-11-2022 đến 16-11-2022

Top Khách Hàng Thời gian lật Số lần lật Ngày chơi
1 Nguyễn Thanh Bình 22 16 2022-11-11 18:26:58
2 Đào Mai Thy 24 17 2022-11-11 17:02:37
3 Nguyễn Ngọc Thành Hưng 24 18 2022-11-16 15:11:39
4 Mr Hoang 24 21 2022-11-11 16:23:05
5 Nguyễn Ngọc Mai Thảo 25 16 2022-11-13 20:18:24

Danh sách khách hàng tham gia từ 17-11-2022 đến 23-11-2022

Top Khách Hàng Thời gian lật Số lần lật Ngày chơi
1 Nguyễn Ngọc Nhi 18 23 2022-11-23 00:59:00
2 Hồng Minh Lý 19 17 2022-11-22 11:34:00
3 Lê Thị Nguyệt 20 17 2022-11-22 11:10:42
4 Nguyễn Ngọc Hải 20 17 2022-11-22 14:53:45
5 Võ Thị Xuân Đằng 20 18 2022-11-22 15:24:23

Danh sách khách hàng tham gia từ 24-11-2022 đến 30-11-2022

Top Khách Hàng Thời gian lật Số lần lật Ngày chơi
1 Triệu Anh Thư 16 10 2022-11-29 00:33:13
2 Nguyễn Thị Kim Hạnh 16 17 2022-11-28 10:52:51
3 LGQ 17 18 2022-11-24 17:41:49
4 Lee Uy 18 16 2022-11-29 11:24:15
5 Nguyễn Võ Tiên Cát 18 17 2022-11-24 16:18:17