Lật nhanh – Trúng nhanh

✴️ Lật hình rinh quà – Thử tài trí nhớ tại https://cooponline.vn/thu-tai-tri-nho/

✴️ Thời gian: Trong ngày 21/06/2022

✴️ Khách hàng có đăng ký thẻ KHTT/TV/VIP/VVIP và đăng ký tài khoản tại website CoopOnline.vn.

🎁 10 khách hàng hoàn thành thử thách trong thời gian giới hạn nhanh nhất của mỗi siêu thị.

🎁 Sau khi kết thúc chương trình sẽ nhận được 100 điểm thưởng (tương ứng với 20.000đ) vào thẻ KHTT khách hàng.

👉 Đăng ký tài khoản và cập nhật mã thẻ khách hàng trước khi tham gia trò chơi.

👉 Vui lòng cập nhật mã thẻ khách hàng vào tài khoản website trước khi bắt đầu trò chơi.

👉 Mỗi tài khoản chỉ nhận được 01 phần quà của chương trình.

👉 Chương trình sẽ tự động cập nhật điểm vào thẻ khách hàng của Quý Khách.

👉 👉 👉 Bắt Đầu Ngay và chuẩn bị nhận quà nào các bạn…

Khách hàng có tên trong danh sách vui lòng cập nhật mã thẻ trước ngày 25/06/2022 đầy đủ để cập nhật điểm vào tại khoản thé.