Cả nhà hợp sức – Cùng nhau rinh quà

Thời gian: ngày 28/06/2022.

Địa điểm: hệ thống Co.opMart, Co.opXtra

Đối tượng tham gia: Khách hàng có thẻ Đồng | Bạc | Vàng | Bạch Kim.

Thể lệ:

  • Tặng phiếu mua hàng Thực phẩm tươi sống trị giá 30.000đ khi mua sắm cùng gia đình với hóa đơn từ 500.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại và sản phẩm bia).
  • Mỗi mã thẻ khách hàng nhận tối đa 02 phiếu/ ngày.
  • Áp dụng cộng dồn hóa đơn chính trong ngày tại cùng 1 siêu thị cùng mã thẻ để tham gia chương trình.
  • Đối với khách hàng đăng ký mới chương trình khách hàng thành viên, phải đăng ký thẻ trước khi mua hàng tại khu tự chọn để đủ điều kiện tham gia chương trình.
  • Áp dụng khách hàng đi nhóm từ 2 người trở lên.
  • Phiếu mua hàng áp dụng cho sản phẩm Thực phẩm tươi sống.
  • Thời hạn sử dụng phiếu đến hết 31/07/2022.