Vòng quay may mắn nhận mã 30k và 50k từ Unilever

Tham gia Vòng quay may mắn “Sinh nhật vui, hè thêm rộn rã” nhận e-voucher (Mã Phiếu mua hàng) 30k và 50k từ Unilever

Thời gian sử dụng Mã Phiếu mua hàng: đến hết ngày 15/8/2024

Quy định sử dụng

  • Mã Phiếu mua hàng 30.000đ của Unilever chỉ dùng để mua các sản phẩm của Unilever với tổng trị giá các sản phẩm đó từ 349.000đ.
  • Mã Phiếu mua hàng 30.000đ của Unilever chỉ dùng để mua các sản phẩm của Unilever với tổng trị giá các sản phẩm đó từ 349.000đ.
  • Mỗi hóa đơn chỉ áp dụng 01 Mã.