VISA CHẠM NHẬN QUÀ NGAY

  • Thời gian: 31/03 – 31/07/2022
  • Địa điểm: Co.opxtra, Co.opmart, Co.opmart SCA và Finelife.
  • Thể lệ:
  • Khách hàng có thẻ Đồng/Bạc/Vàng/Bạch Kim và là chủ thẻ thanh toán Visa chạm hợp lệ (Tất cả các thẻ Visa tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước hợp lệ có chức năng thanh toán Chạm).
  • Giao dịch từ 500.000đ trở lên được tặng 1 phần quà . KH nhận tối đa 1 phần quà/ ngày.
  • Khách hàng chỉ được đổi quà tại siêu thị có hóa đơn mua sắm. Hóa đơn mua sắm ở siêu thị này không được áp dụng nhận quà ở siêu thị khác.
  • Giá trị giao dịch không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại và không áp dụng cộng dồn hóa đơn.
  • Đặc biệt, vào thứ 4 hàng tuần Khách hàng thẻ Đồng/Bạc/Vàng/Bạch Kim thanh toán bằng visa chạm với hóa đơn từ 500.000đ được tặng 1 phần quà và nhân đôi số điểm. Khách hàng được nhận tối đa 1 phần quà/ngày và 50 điểm thưởng/ngày.