Ưu đãi khi thanh toán VNPAY

🌏 Thời gian: 10/06 – 13/06/2024

🌏 Thể lệ: Khách hàng (KH) có hóa đơn mua sắm trên CoopOnline.vn, với hóa đơn từ 600.000đ trở lên và thanh toán qua Cổng thanh toán VNPAY được tặng 01 Mã Phiếu mua hàng (Mã PMH) 30.000đ, gửi vào tài khoản khách hàng, áp dụng cho lần mua sắm sau.

🌏 Lưu ý:

  • Mỗi KH chỉ được tặng tối đa 01 Mã/ chương trình
  • Với Mã PMH 30.000đ áp dụng cho lần mua sắm sau, dùng để giảm giá cho hóa đơn mua sắm trên CoopOnline.vn từ 300.000đ trở lên (không bao gồm sản phẩm bia, sữa)
  • Hạn sử dụng: 20/6/2024