TRI ÂN KHÁCH HÀNG – TẶNG VOUCHER MUA SẮM

  • Thời gian: từ ngày 09/12/2021 đến hết ngày 22/12/2021
  • Địa điểm: Co.opmart, Co.opmart SCA, Co.opXtra, Finelife
  • Hình thức:
  • chỉ áp dụng cho những khách hàng có mã thẻ nhận được tin nhắn
  • Thể lệ:
  • Cấp độ Vàng: trong thời gian diễn ra chương trình, KH mua hàng với tổng tiền từ 600.000 đồng trở lên (chỉ tính trên phần tiền có tích lũy điểm vào CT KHTV) sẽ được nhận 01 Phiếu mua hàng 30.000 đồng.
  • Cấp độ Bạch kim: trong thời gian diễn ra chương trình, KH mua hàng với tổng tiền từ 1.000.000 đồng trở lên (chỉ tính trên phần tiền có tích lũy điểm vào CT KHTV) sẽ được nhận 01 Phiếu mua hàng 50.000 đồng.
  • KH được cộng dồn hóa đơn có tích lũy điểm vào cùng mã thẻ, tại cùng siêu thị để tham gia chương trình.
  • Mỗi KH chỉ được tham gia 1 lần duy nhất trong suốt thời gian chương trình (số lượng quà được nhận max là 01 trong suốt chương trình).