Top 20 đơn hàng tặng Loa Bluetooth Pepsi

Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opMart, Co.opXtra, SCA

Thể lệ: Khách hàng mua các sản phẩm:

  • Mirinda Việt Quất
  • Top 20 đơn hàng có giá trị cao nhất
  • Thời gian: từ 28/07 đến 10.08.2022

Sẽ được tặng 01 Loa Bluetooth Pepsi