Tích lũy sen vàng nhận phiếu mua hàng 30.000đ, 50.000đ – Unilever

🏷 Thời gian: Từ ngày 1/11/2023 đến ngày 31/11/2023.

🏷 Thể lệ: Khi mua sản phẩm có tích sen sẽ được tích lũy sen vàng. Tích lũy 15 sen tặng Mã Phiếu mua hàng giảm 30.000đ, tích 25 sen tặng Mã Phiếu mua hàng giảm 50.000đ.

🏷 Mỗi khách hàng nhận tối đa 04 Mã Phiếu mua hàng trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

🏷 Mã Phiếu mua hàng áp dụng cho đơn hàng có trị giá mua sản phẩm của Unilever tối thiểu 30.000đ (với mã giảm 30.000đ) và 50.000đ (với mã giảm 50.000đ); và tổng trị giá đơn hàng tối thiểu 300.000đ.

🏷 Sen sẽ được tổng kết và chia thành 02 đợt gửi mã cho khách. Trị giá của mã Phiếu mua hàng sẽ dựa trên mốc cao nhất mà khách hàng tích lũy được trong 01 đợt. Sau khi gửi mã của đợt 1, số lượng sen đã quy đổi sẽ không được tính ở đợt gửi mã sau (đổi 01 mã 30.000đ trừ 15 sen, đổi 01 mã 50.000đ trừ 25 sen), số sen còn lại chưa quy đổi vẫn được cộng dồn vào đợt 2.

  • Đợt 1: Tổng kết sen tích lũy trong thời gian từ 01/11 – 15/11. Thời gian gửi mã dự kiến 18/11.
  • Đợt 2: Tổng kết sen tích lũy còn lại từ đợt 1 (các sen chưa đủ quy đổi thành mã Phiếu mua hàng) và sen tích lũy đến 30/11. Thời gian gửi mã dự kiến 4/12.

🏷 Đơn hàng có sử dụng mã giảm 50.000đ từ Chương trình Tri ân của Unilever sẽ không tham gia chương trình Tích lũy sen vàng.

🏷 Hướng dẫn sử dụng mã Phiếu mua hàng:

🏷 Mua ngay các sản phẩm có tích sen dưới đây để nhận mã phiếu mua hàng bạn nhé: