Tích lũy sen vàng cùng Unilever, mừng sinh nhật

Mua các sản phẩm tích sen của Unilever, nhận ngay sen vàng, đổi mã 30.000đ!

👉 Thời gian tích lũy sen: 04 – 17/7/2024

👉 Thời gian sử dụng Mã Phiếu hàng nhận được từ chương trình Tích sen: đến hết 15/8/2024

👉 Quy định sử dụng Mã Phiếu mua hàng nhận được từ chương trình:

  • Mã Phiếu mua hàng 30.000đ dùng để mua các sản phẩm tại website Cooponline.vn với tổng giá trị hóa đơn từ 300.000đ trở lên.
  • Mỗi hóa đơn chỉ được áp dụng 1 Mã Phiếu mua hàng.

👉 Mỗi khách hàng được tặng tối đa 30 sen vàng từ Unilever, và nhận tối đa 05 Mã Phiếu mua hàng từ chương trình Tích lũy sen vàng.