Tích luỹ hoá đơn – Săn phiếu mua hàng

Địa điểm: Áp dụng tại Co.opMart Bình Dương

Đối tượng:

🔸 Khách hàng thành viên Đồng/Bạc/Vàng/Bạch Kim của Co.opmart.
🔸 Không áp dụng cho các công ty Housecharge, khách hàng có nhiều mã thẻ.
🌺 Thời gian tích lũy hóa đơn: từ ngày 𝟏𝟓/𝟎𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟐𝟐 đến ngày 𝟑𝟎/𝟎𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟐𝟐.
🌺 Thời gian đổi quà: từ ngày 𝟏𝟓/𝟎𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟐 đến ngày 𝟎𝟓/𝟎𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟐.
🌺 Thể lệ:

  • Khi khách hàng mua sắm trong khu tự chọn của siêu thị hoặc tổng giá trị tích lũy của các hóa đơn đạt 𝟓.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎đ trở lên thì khách hàng sẽ nhận được 𝟎𝟐 PHIẾU MUA HÀNG mệnh giá 𝟏𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎đ.
  • Các hóa đơn tích lũy phải cùng 𝟎𝟏 mã thẻ, mua sắm tại cùng 𝟎𝟏 siêu thị và có giá trị tối thiểu đạt 𝟑𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎đ.
  • Hoá đơn tham gia chương trình là hoá đơn chính.
  • Mỗi khách hàng chỉ nhận 𝟎𝟏 phần quà trong suốt chương trình.
  • Khi đến đổi quà, khách hàng vui lòng mang theo tất cả hoá đơn chính.

** Chương trình không áp dụng cho các sản phẩm bia.