Summer Sale: Đón hè cùng Lock&Lock

🏵️ SUMMER SALE: LOCK&LOCK TẶNG CHẢO CHỐNG DÍNH CHO TOP 20 KHÁCH HÀNG 🏵️
🏵️Thời gian: 19/05 – 07/06/2023
🏵️Diễn ra tại website Cooponline và app Saigon Coop
🏵️Thể lệ: Từ ngày 19/05 – 07/06/2023 top 20 khách hàng có giá trị đơn tích lũy cao nhất khi mua các sản phẩm của thương hiệu Lock&Lock sẽ được tặng 1 chảo chống dính Leve 26cm trị giá 319.000đ.