Siêu ưu đãi

Siêu ưu đãi – Siêu giảm giá – Siêu tiết kiệm

Với hóa đơn chỉ từ 400.000đ cơ hội GOM sản phẩm SIÊU RẺ

  • Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opXtra,Co.opmart toàn quốc
  • Hình thức: Các ngày cuối tuần thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, mỗi ngày trong thời gian diễn ra chương trình sẽ có ít nhất 03 sản phẩm ưu đãi (VD: Sản phẩm có thể giảm giá hấp dẫn đến 50%…).
  • Thể lệ:
  • Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng mua sắm trong khu tự chọn với trị giá hóa đơn trong ngày từ 400.000đ trở lên, không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được mua 01 sản phẩm siêu ưu đãi trong ngày (hóa đơn 800.000đ được mua 02 sản phẩm, 1.200.000đ được mua 03 sản phẩm ….).
  • Mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 10 sản phẩm/hóa đơn.
  • Chỉ áp dụng với hóa đơn chính của khách hàng, không áp dụng với hóa đơn in lại (trừ trường hợp có xác nhận của thu ngân).
  • Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn chính trong ngày tại cùng một siêu thị để được mua sản phẩm siêu ưu đãi.
  • Hóa đơn tham gia chương trình và thanh toán sản phẩm siêu ưu đãi, vẫn được tham gia tích điểm chương trình Khách hàng Thành viên và chương trình Ưu đãi kép nhưng không được tham gia các chương trình khuyến mãi khác.