Pepsi mời bạn dùng lẩu

Thời gian: từ ngày 28/07 đến 10/08/2022.

Địa điểm: hệ thống siêu thị Co.opMart, Co.opXtra, SCA

Thể lệ: Khách hàng mua các sản phẩm:

  • Lẩu Tứ Xuyên bắp bò Co.op Select 650g
  • Lẩu Bulgogi bắp bò Co.op Select 770g
  • Lẩu Riêu cua bắp bò Co.op Select 800g

Sẽ được tặng 01 chai Pepsi 1.5L