Ngày hội thành viên – Member’s day

Thời gian diễn ra chương trình: 06/06 đến 20/06

Nội dung chương trình:

1.1. Khách hàng có thẻ thành viên:

Ngoài được tích điểm dựa trên hóa đơn mua hàng thì khách hàng còn được tặng thêm điểm thưởng trong khoảng thời gian từ 06/06 đến 20/06 theo cơ cấu như sau:

Lưu ý: mỗi hóa đơn tối thiểu đạt mức 500.000 đồng

Một số lưu ý:

✔️ Chỉ áp dụng với đơn hàng mua sắm thành công website https://cooponline.vn/ và ứng dụng SAIGON CO.OP.

✔️ Không áp dụng đối với các mặt hàng bia, sữa và các đơn hàng số lượng lớn.

✔️ Mỗi khách hàng được tặng 01 lần theo mức hoàn thành cao nhất.

✔️ Mỗi khách hàng nhận tối đa 300 điểm thưởng/ suốt chương trình.

✔️ Khách hàng cần cập nhật chính xác địa chỉ Email, số điện thoại liên lạc, thông tin mã thẻ trong tài khoản mua hàng trên website https://cooponline.vn/ để được cộng điểm vào tài khoản.

✔️ Điểm thưởng sẽ được cộng vào tài khoản của khách hàng sau khi kết thúc chương trình, chậm nhất vào ngày 30/06/2024