NGÀY HÈ NÓNG BỎNG NHẬP MÃ GIẢM ĐẾN 50K

Thời gian: 07-12/6

Thể lệ:

• Khách hàng có hóa đơn mua sắm trên https://cooponline.vn/, với hóa đơn từ 500.000đ trở lên và có mua sản phẩm trong trang “Ngày hè nóng bỏng”, được áp dụng Mã NGAYHE30 giảm ngay 30.000đ cho đơn hàng đó.
• Khách hàng có hóa đơn từ 800.000đ trở lên https://cooponline.vn/, và có mua sản phẩm trong trang “Ngày hè nóng bỏng”, được áp dụng mã NGAYHE50, giảm ngay 50.000đ cho đơn hàng đó.
• Mỗi khách hàng được dùng tối đa 01 Mã/loại/chương trình.
• Số lượng Mã có hạn.
• Mã chỉ được sử dụng trong thời gian của chương trình hoặc có thể kết thúc sớm hơn khi hết mã.

Hoá đơn đã áp mã giảm giá của chương trình này không được tham gia nhận phiếu mua hàng của chương trình khác tại siêu thị.