Mua Knorr săn Voucher Gotit 100K

Tháng tới, ưu đãi mới. 5 Voucher 100K mỗi tuần dành cho 5 khách hàng nhanh tay nhất có đơn Knorr trên 100K.

⚡️ Thời gian: 09/03 – 05/04/2023
Tuần 1: 13/3 – 19/3
Tuần 2: 20/3 – 26/3
Tuần 3: 27/3 – 2/4
Tuần 4: 3/4 – 5/4
⚡️ Diễn ra tại: Website Cooponline.vn

⚡️ Thể lệ: 5 đơn hàng Knorr đầu tiên trị giá từ 100K trở lên mỗi tuần sẽ được tặng 1 Voucher Got It 100K. Mỗi khách hàng chỉ được nhận Voucher 1 lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

⚡️ Thời gian gửi Voucher: Đợt I (9/3 – 26/3) sẽ gửi từ 10 – 12 ngày sau ngày 26/3. Đợt 2 (27/3 – 5/4) sẽ gửi từ 10 – 12 ngày sau ngày 5/4.