LỘC ĐẦU NĂM

Thời gian:

 • Từ 15/02 – 18/02/2024
 • Nhập mã: LOC50

Thể lệ:

 • Khách hàng mua hàng với hóa đơn từ 500.000đ trở lên được áp dụng Mã LOC50 giảm ngay 50.000đ cho đơn hàng đó.
 • Mỗi Khách hàng được sử dụng tối đa 01 mã/ chương trình
 • Mã Phiếu mua hàng không được áp dụng cho các mặt hàng bia, sữa.
 • Số lượng mã có hạn nên chương trình có thể kết thúc sớm trước thời hạn.
 • Quyền quyết định cuối cùng thuộc về Ban Tổ chức.

Quy định sử dụng Mã E-voucher LOC50

 • Mã chỉ được sử dụng tại website https://cooponline.vn/
 • Mỗi Mã chỉ được sử dụng 01 lần.
 • Trị giá đơn hàng không bao gồm các sản phẩm bia, sữa.
 • Thời hạn sử dụng Mã : từ ngày 15/02 đến ngày 18/02/2024 hoặc có thể kết thúc sớm hơn khi hết số lượng Mã.