Gia Vị - Hạt Nêm

Bột - Sốt - Gia vị Đường - Muối Hạt Nêm - Bột Ngọt Tiêu - Ớt - Mù Tạt Tương - Chao - Giấm
{{ labelProductSale }}
{{ vndjs(showPrice) }}đ/{{product.unit}} {{vndjs(showOldPrice)}}đ
Đang cập nhật

{{product.name}}

{{ labelProductSale }}
{{ vndjs(showPrice) }}đ/{{product.unit}} {{vndjs(showOldPrice)}}đ
Đang cập nhật

{{product.name}}