Chào hè cùng Finelife nhận ngay 3 Tiger Soju

Chương trình ” Chào hề cùng Finelife nhận 3 Tiger Soju”

  • Thời gian thực hiện: Ngày 25/05/2023 đến 07/06/2023
  • Đối tượng tham gia: Khách hàng khi mua sắm tại các kênh bán hàng online (Web Cooponline và App SGC).
  • Đơn vị áp dụng: Hệ thống siêu thị Finelife trên kênh online.

Thể lệ:

  • Khách hàng phát sinh đơn đầu tiên trên app SGC hoặc web cooponline nhận ngay 3 lon bia Tiger Soju.
  • Số lượng quà có hạn, chương trình có thể kết thúc sớm.
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần trong thời gian diễn ra chương trình.